1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de Burgemeester van Alphenstraat te Zandvoort.

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van noodzakelijke verkeerstekens voor de Burgemeester van Alphenstraat te Zandvoort.

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model B1 (voorrangsweg), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) met de daarbij horende haaientanden, C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee), C4 (eenrichtingsweg), D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft), E2 (verbod stil te staan), G11 (verplicht fietspad) en L3 (bushalte/tramhalte) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met eventuele onderborden langs de Burgemeester van Alphenstraat; 2. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model B1 (voorrangsweg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - langs de Burgemeester van Alphenstraat aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde van het kruispunt met de Van Speijkstraat, - langs de Burgemeester van Alphenstraat aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde van het kruispunt met de Dr. J.G. Mezgerstraat, - langs de Burgemeester van Alphenstraat aan de zuidoostzijde en de noordwestzijde van het kruispunt met de Rob Slotemakerstraat, - langs de Burgemeester van Alphenstraat aan de zuidoostzijde en de noordwestzijde van het kruispunt met de ingang naar het curcuit; 3. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model B3 (voorrangskruispunt) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - aan de westzijde van de lijnbusbaan ter hoogte van de voetgangers- en fietsers oversteekplaats bij het kruispunt van de Burgemeester van Alphenstraat met de Boulevard Barnaart, - aan de oostzijde van de lijnbusbaan bij de aansluiting op de Burgemeester van Alphenstraat ter hoogte van de ingang van het hotel aan die zijde; 4. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met de daarbij horende haaientanden, zoals beschreven in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - aan de rechter zijde van de Van Speijkstraat bij het kruispunt met de Burgemeester van Alphenstraat, - aan de rechter zijde van de Dr. J.G. Mezgerstraat bij het kruispunt met de Burgemeester van Alphenstraat, - aan de noordoost zijde van de Rob Slotemakerstraat waar die de Burgemeester van Alphenstraat kruist, - aan de zuidwest en noordoost zijde van het fietspad langs de Rob Slotemakerstraat waar die de Burgemeester van Alphenstraat kruist, - aan de rechter zijde van het fietspad langs de Rob Slotemakerstraat nabij de ingang van het parkeerterrein bij het circuit, - aan de noordzijde van de ingang naar het circuit nabij het kruispunt met de Burgemeester van Alphenstraat, - aan de linker zijde waar de parallelle rijbaan op de hoofdrijbaan aansluit; - aan de zuidoost en noordwest zijde van de Burgemeester van Alphenstraat waar de lijnbusbaan vanuit de richting Bloemendaal aan Zee aansluit, - aan de oostzijde van de Burgemeester van Alphenstraat nabij de kruising met de Boulevard Barnaart, - aan de zuidwest en noordoost zijde van de fietsoversteek op de lijnbusbaan nabij de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat en de Boulevard Barnaart, - aan de rechter zijde van het fietspad bij de fietsoversteek ten noordoosten van de rotonde op de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat en de Boulevard Barnaart; 5. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB104 (uitgezonderd lijnbussen) op de volgende locaties: - langs de lijnbusbaan (nabij het begin van de lijnbusbaan bij de ingang van het circuit) aan de oostzijde van de weg, - aan de westzijde van de lijnbusbaan bij de bushalte ten zuidoosten van de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat met de Boulevard Barnaart, - aan de oostzijde van de lijnbusbaan bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats ten noordoosten van de de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat met de Boulevard Barnaart waarbij in dit geval OB52 (uitgezonderd fietsers) wordt toegevoegd; 6. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C2 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - aan het zuidelijke uiteinde van de parallelle rijbaan bij de ingang van het NH hotel, - aan de oostzijde van de lijnbusbaan bij het einde van de lijnbusbaan ter hoogte van de ingang van het NH hotel aan de zijde van de Burgemeester van Alphenstraat; 7. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C3 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan het noordelijke uiteinde van de parallelle rijbaan bij de ingang van het NH hotel aan de zijde van de Burgemeester van Alphenstraat; 8. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C4 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan de oostzijde van de parallelle rijbaan tegenover de inrit ten noorden van de ingang van het NH hotel aan de zijde van de Burgemeester van Alphenstraat; 9. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op ieder uiteinde van de middenberm, indien de middenberm langer is dan vijf meter, maar niet op plekken waar een fietspad of voetpad de middenberm kruist; 10. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model E7 (gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met OB501r (pijl naar rechts) aan het zuidelijke uiteinde van de laad- en losplaats op de parallelle rijbaan bij de ingang van het NH hotel aan de zijde van de Burgemeester van Alphenstraat; 11. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model E7 (gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met OB501l (pijl naar links) aan het noordelijke uiteinde van de laad- en losplaats op de parallelle rijbaan bij de ingang van het NH hotel aan de zijde van de Burgemeester van Alphenstraat; 12. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 langs het westelijke fietspad van de Burgemeester van Alphenstraat bestemd voor fietsers in zuidelijke richting, van Boulevard Barnaart naar de Van Lennepweg: - nabij het kruispunt met de Burgemeester van Alphenstraat met de Boulevard Barnaart, - in combinatie met OB501l (pijl naar links) tegenover de fietsoversteek bij het kruispunt met de Rob Slotemakerstraat, - ten zuiden van het kruispunt met de Van Galenstraat, - ten zuiden van het kruispunt met de Tjerk Hiddesstraat, - ten zuiden van het kruispunt met de Trompstraat, - ten zuiden van de inrit naar de achterzijde van het Centerparkshotel, - ten oosten van het kruispunt met de Dr. J.G. Mezgerstraat, - ten oosten van het kruispunt met de Van Speijkstraat; 13. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 langs het oostelijke fietspad van de Burgemeester van Alphenstraat bestemd voor fietsers in noordelijke richting, van de Van Lennepweg naar Boulevard Barnaart: - ten westen van het kruispunt met de Van Speijkstraat, - ten noorden van de westelijke uitrit van het tankstation gelegen op het perceel van Burgemeester van Alphenstraat 102, - in combinatie met OB 501l (pijl naar links) tegenover het kruispunt met de Trompstraat, - in combinatie met OB501l (pijl naar links) tegenover het kruispunt met de Tjerk Hiddesstraat, - in combinatie met OB501l (pijl naar links) tegenover het kruispunt met de Van Galenstraat, - ten noorden van het kruispunt met de Rob Slotemakerstraat, - ten noorden van het kruispunt met de inrit van het circuit; 14. over te gaan tot de plaatsing van het bord conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB502l (pijl naar links) tegenover de fietsoversteek over de lijnbusbaan nabij de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat en Boulevard Barnaart; 15. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model G11 (verplicht fietspad) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord OB505 (pijl naar boven en pijl naar beneden, twee richtingen verkeer) op de volgende locaties voor het inrichten van een fietspad wat in twee richtingen bereden mag worden langs de Rob Slotemakerstraat: - nabij de kruising van de Rob Slotemakerstraat met de Burgemeester van Alphenstraat, - nabij de inrit (slagboom) van parking B en C van het circuit; 16. over te gaan tot het inrichten van een voetgangersoversteekplaats als bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - de zebra over de Burgemeester van Alphenstraat nabij het Centerparkshotel, - de zebra over de Rob Slotemakerstraat, - de zebra over de ingang naar het circuit; 17. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model L3b (bushalte) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties: - bij de bushaltes aan de west- en oostzijde van de Burgemeester van Alphenstraat nabij de Tjerk Hiddesstraat, - bij de bushaltes aan de west- en de oostzijde van de lijnbusbaan nabij de kruising van de Burgemeester van Alphenstraat en de Boulevard Barnaart; Zoals weergegeven op de bijgevoegde kaartbijlagen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zandvoort de gemeentesecretaris de burgemeester

Locatie: Van LennepwegBurgemeester v. AlphenstraatBurgemeester v. AlphenstraatBurgemeester v. Alphenstraat, ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen