1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Nieuwjaarsduik te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke verkeerstekens bij Nieuwjaarsduik te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties woensdag 1 januari 2014 van 12:00 uur tot 17:00 uur: op de Seinpostweg nabij de Thorbeckestraat; op de Thorbeckestraat nabij de Marisstraat; op de Boulevard Paulus Loot nabij de Prins Mauritsstraat; 2. op donderdag 26 december 2013 aankondigingsborden met de volgende tekst te plaatsen langs de straten binnen het gebied van Nieuwjaarsduik tot het eind van het evenement: “niet parkeren i.v.m. evenement: wo 1-1-2014, 12-17 uur”. 3. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties woensdag 1 januari 2014 van 12:00 uur tot 17:00 uur: aan de westzijde van de Marisstraat nabij de Thorbeckestraat; aan de westzijde van de Marisstraat nabij Marnix van Sint Aldegondestraat; 4. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties woensdag 1 januari 2014 van 12:00 uur tot 17:00 uur: aan de westzijde van de Marisstraat nabij de Thorbeckestraat; aan de westzijde van de Marisstraat nabij Marnix van Sint Aldegondestraat; 5. over te gaan tot het verwijderen van de borden conform model C3 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties woensdag 1 januari 2014 van 12:00 uur tot 17:00 uur: aan de oostzijde van de Marisstraat nabij de Marnix van Sint Aldegondestraat; aan de oostzijde van de Marisstraat nabij de Brederodestraat; 6. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model C2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties woensdag 1 januari 2014 van 12:00 uur tot 17:00 uur: aan de oostzijde van de Marisstraat nabij de Marnix van Sint Aldegondestraat; aan de oostzijde van de Marisstraat nabij de Brederodestraat; Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen