1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. WATERSCHAPSBLADLegger primaire keringen Zandvoort

Hoogheemraadschap van Rijnland | Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

WATERSCHAPSBLADLegger primaire keringen Zandvoort

Legger primaire keringen Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 juli 2013 de legger primaire waterkeringen Rijnland in ontwerp vastgesteld voor de duinkust binnen de gemeente Zandvoort. Het belang van het beheer van water Rijnland zorgt ervoor dat de waterkeringen (dijken, duinen, kaden) in goede staat zijn, zodat we veilig kunnen leven. Omdat duinen, dijken en kaden voor Nederland heel belangrijk zijn, stelt het hoogheemraadschap eisen aan het gebruik ervan en aan de ruimte er omheen. Wat er wel en niet mag, staat in de keur. In de legger staat aangeduid waar de regels van de keur precies gelden. Wat is een legger? De legger is een kaartenboek waarin zones zijn aangegeven waar beperkingen gelden voor activiteiten die de stabiliteit van de waterkering kunnen verstoren. In de legger zijn de volgende gegevens vastgelegd: • ligging; • welke persoon of instantie verantwoordelijk is voor het onderhoud (de onderhoudsplichtige); Wat verandert er? De huidige legger dateert uit 2003. In de nieuwe ontwerp-legger zijn de zones in de duinen waar beperkingen gelden aangepast. De uiterste grenzen van deze zones zijn veelal in zeewaartse richting opgeschoven, en daarmee dus kleiner geworden. De kernzone van de waterkering wordt over het algemeen enkele meters breder. Ter hoogte van de brede natuurgebieden zijn op een beperkt aantal locaties de zoneringen meer landwaarts komen te liggen. Deze vallen nog wel ruim binnen het duingebied. Inspraakprocedure De ontwerp-legger primaire waterkering ligt van 31 juli tot en met 10 september 2013 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden en het gemeentehuis van Zandvoort. U kunt de ontwerp-legger ook inzien bij deze bekendmaking. U kunt tot en met 10 september 2013 schriftelijk een gemotiveerde zienswijze over de ontwerp-legger indienen. U dient uw zienswijze te richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156 2300 AD Leiden.   Wat gebeurt er met uw reactie? Het college van dijkgraaf en hoogheemraden beoordeelt de ingekomen zienswijzen en stelt een nota van beantwoording op. De indieners van een zienswijze ontvangen de nota van beantwoording voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de legger. Vervolgens krijgen de indieners een schriftelijke reactie van het college.   Meer informatie? Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt van Rijnland. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 071-3063040 of via e-mail legger@rijnland.net

Locatie: Boulevard Paulus LootStrandafgang BarnaartStrandafgang Paulus LootBoulevard Barnaart, ZandvoortZandvoortZandvoortZandvoortZandvoort

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen