1. Bekendmakingen Zandvoort
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording en verkeerstekens bij Voorjaarsmarkt, Zomeravondmarkt, Zomermarkt en Feestmarkt te Zandvoort

Zandvoort | Verkeer | Weg

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zandvoort. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zandvoort valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVerkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording en verkeerstekens bij Voorjaarsmarkt, Zomeravondmarkt, Zomermarkt en Feestmarkt te Zandvoort

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om: 1. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties op zondag 2 juni 2013 van 4:00 tot 22:00 uur, van zaterdag 10 augustus 2013 15:00 uur tot zondag 11 augustus 2013 22:00 uur, en zondag 24 november 2013 van 4:00 uur tot 21:00 uur: op Gasthuisplein nabij Gasthuisstraat; op Rozenobelstraat nabij Swaluëstraat; op Pakveldstraat nabij Swaluëstraat; op Prinsenhofstraat nabij Swaluëstraat; op Achterweg nabij Swaluëstraat; op Haltestraat nabij Zeestraat; op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat; op Koningstraat nabij Oosterstraat; op Oosterstraat nabij Koningstraat; op Prinsesseweg nabij Koninginneweg; op Grote Krocht nabij Cornelis Slegersstraat; op Oranjestraat nabij Hogeweg; 2. op maandag 27 mei 2013, maandag 5 augustus 2013 en maandag 18 november 2013 de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “zo 2-6-2013 4-22 uur”, “za 10-8-2013 15 uur tot zo 11-8-2013 22 uur” en “zo 24-11-2013 4-21 uur” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied van Voorjaarsmarkt, Zomeravondmarkt, Zomermarkt en Feestmarkt; 3. over te gaan tot de plaatsing de borden conform model L3b van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op zondag 2 juni 2013 van 4:00 tot 22:00 uur, van zaterdag 10 augustus 2013 15:00 uur tot zondag 11 augustus 2013 22:00 uur, en zondag 24 november 2013 van 4:00 uur tot 21:00 uur op de parkeervakken voor het politiebureau aan de Hogeweg. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Namens dezen, Medewerker Civiele Techniek, J.van Straaten.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZandvoortStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zandvoort inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zandvoort.

Meer Bekendmakingen